Общи условия за ползване на туристическия интернет каталог

Правила и Условия за предоставяне и използване на съдържанието, продуктите и услугите

Дефиниции и термини

 • Bedtime.bg – фирма БЕДТАЙМ ООД, с основен адрес на управление: България, 8200 гр. Поморие, ул. "Нео Анхиало" 6.
 • Каталог – уебсайта (интернет страницата) представляващ "Туристически интернет каталог за настаняване и почивка в България", който се намира на основен домейн www.bedtime.bg и всички негови поддомейни предоставящи допълнителна информация за забележителностите, историята и културата на населените места в България.
 • Съдържание – цялата информация публикувана в Каталога като писмен текст, снимки, изображения, лого, видео, звук.
 • Услуги – съдържанието публикувано в Каталога както и всички продукти и услуги предоставяни от Bedtime.bg.
 • Условия – настоящите правила и условия за предоставяне и използване на Услугите на Bedtime.bg.
 • Потребител – всяко физическо или юридическо лице използващо Услугите на Каталога според настоящите Условия.
 • Турист – всеки Потребител осъществяващ резервации в туристическите обекти за настаняване които са публикувани в Каталога.
 • Рекламодател – всеки Потребител публикувал рекламен банер или обява към съответните населени места в Каталога.
 • Хотелиер – всеки Потребител собственик на туристически обект (хотелиер или наемодател) с публикуван рекламен профил в Каталога и предоставящ на Каталога информация за собствените си туристически обекти за настаняване и почивка в България.

Вашите отношения с Bedtime.bg

 • Настоящите Условия уреждат взаимоотношенията между Bedtime.bg от една страна и Потребителите на Каталога от друга.
 • Условията представляват споразумение с правна сила между вас и Bedtime.bg по отношение на използването на Услугите на Каталога от ваша страна.
 • Условията са публикувани на видно място в Каталога и са достъпни за всеки Потребител.
 • Условията се отнасят до всички наши Услуги. Можете да се запознаете с тях онлайн, по електронна поща (e-mail) или по телефон.

Приемане и съгласие с Условията

 • За да използвате Услугите на Каталога, първо трябва да приемете Условията. Моля, не използвайте Каталога ако не сте съгласни с написаните Условия.
 • Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели Условията (включително Декларацията за поверителност).
 • Чрез използването от ваша страна на Услугите предоставяни от Bedtime.bg, вие приемате и се съгласявате с Условията.
 • Когато Bedtime.bg ви предоставя превод на българския текст на Условията, приемате, че предоставеният превод е само за ваше улеснение и че текстът на български език регламентира отношенията ви с Bedtime.bg.
 • Ако има противоречие между посоченото в българския текст и посоченото в превода, текстът на български език винаги има предимство.

Предоставяне на Услугите от страна на Bedtime.bg

 1. Съдържание и точност на информацията.
  Bedtime.bg не поема никакви ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията както и не поема отговорност за пропуски или грешки в предоставяните Услуги.
 2. Интелектуална собственост.
  Съдържанието на Каталога или отделни негови части не могат да бъдат размножавани, публикувани и/или предавани по електронен, механичен, фотокопирен или друг начин, както и въвеждани в информационни системи, включително компютърни, без изрично писмено съгласие от автора. Всички изображения, снимки, лого, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани в Каталога, са собственост на Bedtime.bg, неговите партньори и/или на Рекламодателите и Хотелиерите, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.
 3. Сфера на обслужване.
  Bedtime.bg предоставя онлайн платформа, чрез която Хотелиерите и Рекламодателите могат да рекламират своите продукти и услуги, а Потребителите могат да извършват запитвания, покупки и резервации. Извършвайки резервация, покупка или запитване чрез Каталога, Вие Потребителите влизате в директни договорни отношения с Хотелиерите и/или Рекламодателите. От момента, в който сте направили запитване или сте подали заявка за резервация или покупка е възможно, но не задължително, Bedtime.bg да влезе в ролята на посредник между Вас и Хотелиера и/или Рекламодателя, препращайки данните на Вашата резервация, запитване или покупка към съответния Хотелиер и/или Рекламодател и изпращайки Ви e-mail за потвърждение от името на Хотелиера и/или Рекламодателя.
  При предоставяне на нашите Услуги информацията, която е показана, се базира на същата, осигурена ни от Хотелиера и/или Рекламодателя. Въпреки че полагаме особени усилия и грижи за качественото предлагане на нашите Услуги, ние не проверяваме и не бихме могли да гарантираме дали цялата налична информация е точна, пълна, актуална и коректна, нито можем да бъдем подведени под отговорност за каквито и да било грешки (независимо дали са явни или печатни), прекъсвания (независимо дали се дължат на временна и/или частична повреда, ъпгрейд или техническа експлоатация на нашия уебсайт или друго), неточна, подвеждаща, невярна или недоставена информация. Всеки Хотелиер и/или Рекламодател остава отговорен за точността, пълнотата и истинността на предоставената информация, поместена в Каталога.
 4. Безплатни услуги за Потребителите на Каталога.
  Нашите услуги за Потребителите са безплатни. Ние няма да Ви таксуваме за нашето обслужване и няма да добавим допълнителни такси към обявените цени на туристическите обекти и/или обявите.
 5. Ограничаване на отговорността.
  Достъпът или използването на Каталога се извършва на ваш собствен риск. Bedtime.bg не носи отговорност за преки, непреки, случайни, нарочни, наказуеми или друг вид щети, произтичащи от достъпа ви до или от използването на Услугите. Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от служителите на Bedtime.bg във връзка с използването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължение за Bedtime.bg.
  Услугите се предоставят "във вида, в който са", като Bedtime.bg не ви дава никакви гаранция по отношение на тях. По-специално, Bedtime.bg не декларира и не ви гарантира, че:
  • използването на Услугите от ваша страна ще отговаря на изискванията ви;
  • използването на Услугите от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно;
  • всяка информация, получена от вас в резултат на използването на Услугите, ще бъде точна и надеждна
  • в резултат от достъпа ви до или използването на Услугите няма да настъпят някакви повреди на вашия компютър или друго имущество, включително но не само предизвикани от компютърни вируси или хипервръзки към сайтове на трети страни.

  Bedtime.bg не носи отговорност пред вас за каквито и да било загуби или вреди, които евентуално сте понесли, в резултат на:
  • разчитане от ваша страна на пълнотата, точността или съществуването на някоя реклама или обява, или в резултат на взаимоотношения или транзакция между вас и някой Рекламодател или спонсор, чиято реклама или обява се показва в Услугите;
  • промени, които Bedtime.bg може да направи в Услугите или поради окончателно или временно прекъсване на предоставянето на Услугите (или на отделни части от тях);
  • прекратяване, спиране, промяна, изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на Съдържание както и недостоверност, неточност, или непълност на данни, материали или информация предоставени от страна на Хотелиерите и/или Рекламодателите при използването на Услугите или чрез тях;
  • отказ или неспособност от страна на Хотелиерите и/или Рекламодателите да предоставят на Bedtime.bg точна и актуална информация за техния рекламен профил
 6. Права на Bedtime.bg.
  • Bedtime.bg може да изпраща до всички свои Потребители (включително до Туристите, Рекламодателите и Хотелиерите) известия с цел реклама на Услуги, включително отнасящи се до промени в Условията, по e-mail, обикновена поща или чрез публикации в Услугите.
  • Bedtime.bg има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до Услугите на Каталога, които са в нарушение на настоящите Условия.
  • Освен ако не е изрично упоменато и няма сключен договор с Хотелиер, Bedtime.bg не е Туристически агент или Туроператор.
  • Освен ако не е изрично упоменато и няма сключен договор с Хотелиер и/или Рекламодател, Bedtime.bg не е посредник при взаимоотношенията между Потребителите и Хотелиерите и/или Рекламодателите.
  • Освен ако не е изрично упоменато и няма сключен договор с Хотелиер и/или Рекламодател, Bedtime.bg няма задължения по отношение на кореспонденцията и търговските (или всякакви други) отношения между Потребителите, Хотелиерите, Рекламодателите и/или трети лица във връзка с резервации, плащания, доставка на стоки и услуги, покупки, промоции, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения.
  • Bedtime.bg има право да не публикува данните за директна връзка (точен адрес, URL, e-mail, телефон, факс и мобилен телефон) с Хотелиерите и/или Рекламодателите.
  • Bedtime.bg има право да преведе на други езици и да съкрати или стандартизира предоставената информация така че да отговаря на форматите и стандартите използвани от Каталога.
  • Bedtime.bg има право да посочва Хотелиерите и/или Рекламодателите на други потенциални клиенти с рекламна и презентационна цел.

Използване на Услугите от ваша страна

 1. Вашата лична информация и нейната поверителност.
  За информация относно използваните от Bedtime.bg практики за събиране и защита на личните данните моля, прочетете Декларацията за поверителност на Bedtime.bg. Вие приемате вашите данни да бъдат използвани в съответствие с Декларацията за поверителност на Bedtime.bg.
 2. Съдържание в услугите.
  • Вие разбирате, че за Съдържанието което можете да използвате като част от Услугите или чрез тях, отговорността изцяло се носи от лицето, което е източник на това Съдържание.
  • Трябва да знаете, че Съдържанието, което ви се предоставя като част от Услугите, включващо освен всичко друго реклами в Услугите и спонсорирано Съдържание в Услугите, е възможно да бъде защитено с права върху интелектуалната собственост, които се притежават от спонсорите, Хотелиерите и/или Рекламодателите, предоставили това Съдържание на Bedtime.bg (или от други лица или дружества от тяхно име).
  • Bedtime.bg си запазва правото (без да се задължава) да отсява, преглежда, филтрира, изменя, отхвърля или премахва всяко или която и да е част от Съдържанието от всяка Услуга.
  • Вие разбирате, че с използването на Услугите можете да видите Съдържание, което да намерите за обидно, неприлично или към което да имате възражения, и че в това отношение използвате Услугите на свой риск.
 3. Права и задължения на Потребителите.
  • Всеки Потребител, приел Условията на Bedtime.bg, има правото да използва Услугите достъпни в Каталога, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и злоумишлено действие от негова страна.
  • Вие приемате да не използвате (и да не опитвате да използвате) никоя от Услугите с други средства, освен чрез интерфейса, предоставен от Bedtime.bg.
  • Вие приемате, че няма да се занимавате с никаква дейност, която смущава или възпрепятства Услугите (или сървърите и мрежите, които са свързани с Услугите).
  • Освен ако това не ви е позволено изрично в отделно споразумение с Bedtime.bg, вие приемате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате Услугите с каквато и да било цел.
  • Всеки Потребител е длъжен да обезщети Bedtime.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Услугите, които Потребителя е използвал, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Каталога в нарушение на закона и настоящите Общи Условия.
  • Вие приемате да използвате Услугите само за цели, позволени от Условията и от действащото законодателство, нормативни разпоредби, общоприети практики или указания на съответните правни органи.
  • Всеки Потребител има право по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре използването на предоставяните от Bedtime.bg Услуги.
  • Всеки Потребител има право да използва публикуваната информация за контакти с Хотелиерите и/или Рекламодателите, техните представители или упълномощени лица, единствено по предназначение. Потребителят се задължава да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.
 4. Права и задължения на Туристите.
  • Туристите могат да разглеждат свободно и без обвързване всички туристическия обекти в Каталога, до момента на извършване на резервация и/или запитване за резервация.
  • В момента на извършването на резервация и/или запитване за резервация (по телефон, e-mail, факс или на място в офиса) Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от Хотелиера правила за анулиране и политиката му в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия (на доставка) и правила на Хотелиера, които могат да се отнасят до Ваша потвърдена резервация или до времето на престоя Ви, включително за оказвани услуги и/или предлагани от туристическия обект продукти (условията на доставка и правилата на туристическия обект можете да получите в съответния туристическия обект).
  • Туристите могат да анулират /да се откажат/ от всяка една резервация, в съответствие с политиката на всеки туристически обект за отказ от резервация. Ако туристическият обект няма изготвена собствена политика за отказ от резервация, то срокът за отказ от резервация приемате, че е не по-малък от 7 работни дни преди датата на настаняване. След изтичане на този срок и при неявяване на туриста, туристическият обект има правото да задържи платеното капаро или цялата сума на резервацията.
 5. Права и задължения на Рекламодателите.
  • Рекламодателите могат да публикуват неограничен брой оферти под формата на малки обяви за търсени и/или предлагани от тях стоки и услуги - безплатно.
  • Рекламодателите могат да публикуват обяви за покупко-продажба на стоки и/или продукти само ако притежават продукта и/или стоката предмет на обявата, той е тяхна собственост или имат правото да сключват и изпълняват договор за продажбата му.
  • Рекламодателите могат да публикуват обяви за извършване на услуги само ако те самите извършват услугите предмет на обявата или са упълномощени да извършват предложените услуги.
  • Описанието на обявите трябва да бъде достоверно и пълно и не може да подвежда останалите Потребители, особено що се отнася до характеристики на стоките и/или продуктите като тяхното качество, произход, марка и/или производител.
  • Забранява се публикуване на обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност (импулсни номера), без това да е пояснено изрично в описанието на обявите, както и тарифата им на таксуване.
 6. Права и задължения на Хотелиерите.
  • Всеки Хотелиер е длъжен да предостави актуална и достоверна информация за реално съществуващи туристически обекти (средства за настаняване) които са негова собственост или е упълномощен от собственика да го представлява пред Bedtime.bg.
  • Хотелиерът се задължава да окаже на Bedtime.bg необходимото съдействие за изпълнение на поръчката за създаване на рекламен профил в Каталога, като му предостави необходимата информация (текстово описание, контактна информация, снимки и цени).
  • При попълване на заявлението за регистрация на средство за настаняване (хотел, вила, хижа, апартамент, квартира или други туристически обекти) Хотелиера е длъжен да предостави пълни и верни данни, както и достоверен снимков материал за съответния туристически обект.
  • Хотелиерът носи отговорност за верността на информацията, публикувана в Каталога и за предлаганите основни и допълнителни туристически услуги.
  • Хотелиерът се задължава да актуализира периодично информацията за предлаганите туристически услуги, както и своевременно да информира Bedtime.bg за настъпили промени в цените и условията за настаняване.
  • При подаване на заявка за резервация от Bedtime.bg и/или от Турист, Хотелиера е длъжен да изпрати отговор – потвърждение или отказ на заявката до 17.00 часа на деня, в който е получена заявката или до 12:00 часа на следващия ден, ако заявката за резервация е изпратена след 16:00 часа.
  • Хотелиерът се задължава и гарантира, че предоставените за публикуване цени на неговите туристически продукти и услуги в Каталога ще бъдат възможно най-изгодните за Bedtime.bg и неговите Потребители и че Хотелиера не може да предлага по-ниски цени: чрез директно договаряне с Туриста (рецепция и офис) или чрез обявяването им в други рекламно-информационни и резервационни системи.
 7. Права и задължения на Рекламодателите и Хотелиерите.
  • Вие приемате, че информацията от формата за регистрация на нов туристически обект, която предоставяте на Bedtime.bg, ще бъде винаги вярна, точна и актуална.
  • Всеки Хотелиер и/или Рекламодател с регистриран рекламен профил в Каталога, носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на Каталога.
  • Всеки регистриран Хотелиер и/или Рекламодател има правото да се възползва от услугите и привилегиите, предоставяни му с регистрацията, както и да придобива други такива съобразно реда и условията, определени от Bedtime.bg.
  • Публикуването на снимков материал се тълкува като съгласие на всеки Хотелиер и/или Рекламодател с условието на Bedtime.bg да сложи надпис с логото на Каталога върху всяка една снимка.
  • Всеки Хотелиер и/или Рекламодател се задължава да не предоставя Съдържание на Bedtime.bg представляващо търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
  • Вие запазвате авторските права и всички други права, които вече притежавате за Съдържанието, което подавате, публикувате или показвате в Услугите или чрез тях. Като подавате, публикувате или показвате това Съдържание, вие предоставяте на Bedtime.bg постоянен, неотменим и валиден в целия свят лиценз за неизключително и многократно пресъздаване, адаптиране, изменяне, превеждане, публикуване, публично представяне, публично излагане и разпространяване на всяко подадено, публикувано или показано от вас Съдържание в Услугите или чрез тях. Целта на този лиценз е да позволи на Bedtime.bg да показва, разпространява и популяризира Услугите си.
  • Вие приемате, че този лиценз дава също право на Bedtime.bg да предоставя такова Съдържание на други дружества, организации или лица, с които Bedtime.bg има споразумения за съвместно предоставяне на Услуги, и да използва това Съдържание във връзка с предоставянето на такива Услуги.
  • Вие разбирате, че Bedtime.bg, извършвайки необходимите технически действия за предоставяне на Услугите на своите Потребители, може да изпраща или разпространява вашето Съдържание в различни обществени мрежи и в различни медии; и да извършва такива промени във вашето Съдържание, каквито са необходими, за да може то да отговаря и да се адаптира към техническите изисквания на свързващите мрежи, устройства, услуги или медии. Вие приемате и разрешавате на Bedtime.bg да извършва такива действия.
  • Вие потвърждавате и гарантирате на Bedtime.bg, че притежавате всички необходими права, правомощия и пълномощия за предоставяне на горепосочените права.

Договорни отношения с Потребителите.

 • Bedtime.bg не носи отговорност за причинени вреди на Хотелиерите и/или Рекламодателите или за неизпълнение на свои задължения по сключените договори следствие използването на предоставени от Хотелиера и/или Рекламодателя непълни или неточни данни или липсата на такива.
 • Bedtime.bg не носи отговорност за рекламации от Потребителите на Каталога, причинени от непълна, неточна или подвеждаща информация, която Хотелиера и/или Рекламодателя е предоставил за публикуване.
 • Bedtime.bg е длъжен да осъществява предмета на сключените договори с грижата на добър търговец и с действията си да не уронва престижа на Хотелиерите и/или Рекламодателите.
 • Bedtime.bg се задължава да информира Хотелиерите за всяка потенциална резервация /по телефон, факс, e-mail или директно в офисите на Хотелиера/, предоставяйки незабавно данните за запитването за резервация.
 • Bedtime.bg се задължава да предоставя на Туристите официалните документи за настаняването по дадена резервация (като например: потвърждение на резервацията) единствено и само след заплащане на пълната стойност на заявените услуги към Хотелиера.
 • Bedtime.bg се задължава да изпрати заявка за резервация до Хотелиера чрез e-mail, телефон или факс отговаряща на запитването от страна на Туриста и да потвърди запитването на Туриста едва след получаване на потвърждението на заявката от страна на Хотелиера.
 • В случай на анулация или друга промяна на резервация от страна на Туриста, Bedtime.bg се задължава незабавно да уведоми Хотелиера за настъпилата промяна.
 • Всяка от страните се задължава да не разпространява информация, станала й известна при или по повод изпълнението на сключен договор, узнаването, на която би увредила интересите на насрещната страна.
 • Страните нямат право да водят търговска политика, която е в разрез със Закона за Защита на конкуренцията и която засяга взаимно интересите им.
 • Всички изменения и допълнения между страните са допустими само по взаимно съгласие и се извършват единствено и само в писмен вид като стават неразделна част от сключения между тях договор.
 • Страните приемат, че всички анекси, протоколи и допълнителните договорености между тях, постигнати по кореспондентски път, стават неразделна част от сключения между тях договор.
 • За реализирана нощувка (резервация) се приема всяко потвърждение от страна на Хотелиера (по телефон, факс или e-mail) до Bedtime.bg или Турист, че е съгласен да приеме подадената заявка за резервация. Това потвърждение от страна на Хотелиера се счита за доказателство за реализирана резервация, освен ако Хотелиера не противопостави други доказателства.
 • Нощувка означава настаняването на Турист(и) в 1 (едно) помещение (стая) за период от 1 (една) нощ.

Условия за плащане Онлайн (с кредитна/дебитна карта).

 1. Последователност при плащане Онлайн (с кредитна/дебитна карта)

  Забележка: Плащане по интернет (онлайн) можете да извършите едва след писмено потвърждение на вашата резервация/поръчка, изпратено в електронен вид на вашият e-mail адрес, при което ще ви изпратим и специален URL адрес в нашия Каталог, който ще бъде достъпен само за вас. На посочения адрес ще можете да прегледате всички детайли на вашата резервация/поръчка преди да преминете към потвърждение на плащането.

  След получаване по e-mail на този специален адрес:
  • Потвърждавате, че искате да извършите плащането по интернет (онлайн) чрез натискане на бутон "Избирам да платя Онлайн"
  • Отваря се платежната страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта и натискате бутон "Изпрати"
  • Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател на картата, където въвеждате паролата си за автентикация
  • При успешна трансакция, вашия браузър трябва да ви върне обратно в Каталога, където на екрана се визуализира трансакционна бележка, която можете да отпечатате или запазите
 2. Данни които трябва да попълните при плащане с карта Онлайн
  • Данни за картата
   Номер, Дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност и Име на картодържателя
  • Данни за автентикация
   За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.
 3. Политика за отказ (анулация) от направена резервация/поръчка
  • Всеки Турист може да се откаже от направена резервация/поръчка в съответствие с политиката на всеки един туристически обект (хотел, вила, хижа, апартамент, квартира или друг туристически обект), за който правите резервация за настаняване. Копие от политиката на туристическите обекти при анулация на резервация можете да получите по телефон, e-mail, факс или на място.
  • Препоръчваме Ви винаги да изисквате и прочитате внимателно политиката за отказ от резервация на съответните туристически обекти към които правите резервация.
  • Отказ от резервация/поръчка се приема само писмено по e-mail, факс или на място в офис на Bedtime.bg.
  • При анулация на резервация в рамките на определения срок, Хотелиерът се задължава да възстанови заплатената сума в съответствие с политиката за отказ на туристическия обект.
  • При анулация на резервация по-късно от определения срок, или ако изобщо не се възползвате от резервацията, Хотелиерът има право да не възстанови платената сума изцяло.
  • При отказ от резервация всеки Турист дължи неустойка на Bedtime.bg в размер на 5% от платената сума, независимо от периода оставащ до датата на настаняване.
  • При необходимост от връщане на платени с карта суми, това ще бъде направено от Bedtime.bg в рамките на 14 дни от датата на отказа, чрез кредитна трансакция по картата, с която е извършено плащането.
 4. Политика за осигуряване на защита на трансакционните данни
  За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
  • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате
  • Bedtime.bg не съхранява и няма достъп до данните за вашата кредитна/дебитна карта, които попълвате на платежната страница на обслужващата ни банка.
 5. Забележки:
  • Моля, обърнете внимание, че вашата V Pay или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode
  • Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за трансакции в Интернет
  • Максималната сума за трансакция е 10 000 лева
  • Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.
  • Поддържат се всички карти с логото на MasterCard/MasterCard Electronic/Maestro и Visa/Visa Electron/V Pay

Промени и обновявания на Общите Условия.

Информацията е предоставена от Bedtime.bg и може да се променя без предизвестие. Bedtime.bg може по всяко време да променя настоящите Условия, като прави промени и обновявания за да осигури на своите Потребители възможно най-добрата Услуга. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези промени и обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. Препоръчваме ви периодично да посещавате тази страница и да прочетете и се запознаете с текущите Общи Условия. Вие потвърждавате и приемате, че като част от това постоянно обновление Bedtime.bg може да преустанови (окончателно или временно) предоставянето на Услугите (или на която и да е част от Услугите) на вас или на други Потребители изцяло по свое собствено усмотрение и без да ви известява предварително за това.

Последна промяна на Общите Условия

05.08.2013