Поморийското езеро и Посетителският център в Поморие

Поморийско езероПоморийското езеро е една от основните атракции която трябва да се види от всички дошли на почивка в Поморие.
То представлява свръхсолена лагуна, разположена на площ от 760 ха. Езерото е отделено от морето посредством тясна пясъчна ивица, която на дължина достига 5 км., а на широчина 50 м. Ивицата е покрита с черен пясък, като този необичаен цвят се дължи на голямото количество железни окиси.


Археологически находки свидетелстват, че още в дълбока древност се е добивала сол чрез изпарение от езерото. Старинната техника на добиване на сол е почти неизменена и до днес и може да се наблюдава на живо.


Поморийското езеро от въздухаС развитието на този отрасъл, част от Поморийското езеро е превърнато в солници. През втората половина на XX век солниците са изцяло обновени, а езерото е разделено на няколко басейна чрез земно-насипни диги.


Езерното дъно е покрито с кал, която е черна на цвят и с богат химичен състав. Калта притежава ценни лечебни свойства и е предпоставка за развитието на балнеолечението и Спа туризма в Поморие. Калолечението е било познато още в дълбока древност, а днес чрез него се лекуват кожни заболявания и заболявания на опорно-двигателната система. Черната кал широко се използва в козметика и разкрасяващите и подмладяващи процедури.


Поморийско езероИзвестно е, че водният басейн се намира на голямата въздушна магистрала, от където преминават мигриращите птици - Виа Понтика. На територията на езерото е установено огромно разнообразие на пернати - 269 вида. Тук живеят още 87 вида висши растения, 7 вида риби, 17 вида земноводни, 31 вида бозайници и 200 таксона безгръбначни животни.


За да може да се запази непокътнато уникалното природно богатство на Поморийското езеро и да се опазят от изчезване редките видове, тази местност е обявена за защитена територия през 2001 г.


Посетителски център Поморийско езероНа 10 юни 2010 г. официално бе открит Посетителският център, намиращ се на южния бряг на езерото, в непосредствена близост до Музея на солта. В центъра на разположение на туристите са: оборудване за наблюдение на птици; организират се беседи, семинари и обучения; правят се опознавателни обиколки на местността; прожектират се филми свързани с екологията; раздават се безплатни информационни брошури и могат да се закупят интересни сувенири.